Menu Zavřeno

Poskytovatelé PT

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace poskytovatelů zkoušení způsobilosti je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti a podle dokumentu MPA 20-01-22 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 v akreditačním systému České republiky.

Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Ing. et Ing. Marek Vyskočil272 096 213, 702 238 806vyskocilm@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Martina Bednářová272 096 205, 724 797 773 bednarovam@cai.cz

Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Zkoušení způsobilosti (PT)
Akreditace >  Laboratoře Inspekční orgány   Certifikační orgány  Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů   Výrobci referenčních materiálů