Menu Zavřeno

Zkoušení způsobilosti (PT)

Politika ČIA stanovená v souladu s politikou ILAC a EA je uvedena v dokumentu MPA 30-03-xx.

Účast v programech zkoušení způsobilosti (PT) je součástí posuzování v laboratořích a inspekčních nebo certifikačních orgánech (pokud součástí jejich činnosti je také činnost zkušební).

Informace o programech PT dostupných v ČR

Informace o programech PT a EHK 2024, poslední aktualizace provedena 16. 1. 2024:

Informace o programech PT a EHK 2023, poslední aktualizace provedena 9. 1. 2023:

Informace o programech PT a EHK 2022, poslední aktualizace provedena 10. 1. 2022:

Zahraniční nabídka programů PT:

  • www.eptis.bam.de
  • mezinárodní databáze zahrnující více než 4000 programů PT v různých oblastech z několika desítek zemí

Informace z oblasti metrologie:

Databáze klíčových porovnání označovaná „KCDB“ udržovaná mezinárodním úřadem pro váhy a míry BIPM (http://kcdb.bipm.org)

  • Appendix A: signatáři BIPM MRA
  • Appendix B: informace o klíčových a doplňkových porovnáváních pořádaných BIPM a regionálními metrologickými organizacemi
  • Appendix C: kalibrační a měřící schopnosti laboratoří(národních metrologických institutů a jejich přidružených laboratoří)
  • Appendix D: seznam klíčových porovnání, která pokrývají nejdůležitější obory měření

POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace > Poskytovatelé PT