Menu Zavřeno

Politika nestrannosti

  • Vrcholové vedení se zavazuje k udržování nestrannosti při poskytování akreditace,
  • vrcholové vedení chápe komerční, finanční a jiné tlaky, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo výsledek činnosti, na důležitost nestrannosti při poskytování akreditace,
  • vrcholové vedení zvládá případný střet zájmů a zajišťuje objektivnost své činnosti.