Menu Zavřeno

Publikace a dokumenty

Česká agentura pro standardizaci zveřejnila český překlad dokumentu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) Technical document MNB – Assessment scheme 000MRA 1044 ver 1.1.

Dubnový Newsletter JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine) informuje o jmenování ing. M. Bednářové  zástupcem ILAC ve výkonném výboru JCTLM, který je společnou iniciativou BIPM, IFCC a ILAC pro podporu mezinárodní srovnatelnosti výsledků, spolehlivosti a ekvivalence výsledků měření v laboratorní medicíně.


POKRAČOVAT DÁL: 
Mezinárodní spolupráce > Zahraniční projekty ČIA   Rezoluce EA, ILAC, IAF  Světový den akreditace  Multilaterální dohody o vzájemném uznávání MLA/MRA   Public Sector Assurance