Menu Zavřeno

Ochrana oznamovatelů

ČIA podporuje své zaměstnance, spolupracovníky a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které by mohlo být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které ČIA zastává. Za tím účelem ČIA zřídil etickou linku, prostřednictvím které lze oznámení podat, odpovídající procesním postupům a zaručující náležitou úroveň ochrany oznamovatele, jak je požadována platnou legislativou.

Podrobné informace o tom, kdo a jak může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřizování oznámení a jak jsou chráněny osobní údaje oznamovatelů, naleznete v níže připojené Politice ochrany oznamovatelů.

Oznámení můžete podat nebo sledovat ZDE.


POKRAČOVAT DÁL:  
O nás >    Úřední deska   Statutární dokumenty   Poradní orgány ČIA   Výroční zprávy ČIA   Publikace   CTN   Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení   Odkazy