Menu Zavřeno

Světový den akreditace

9. červen byl vyhlášen Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) a Mezinárodním sdružením pro akreditaci laboratoří (ILAC) jako Světový den akreditace.

Společně s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) – národním akreditačním orgánem České republiky, se 9. června 2021 připojujeme ke Světovému dni akreditace, jehož hlavní myšlenka je podpora významu akreditace. Světový den akreditace vznikl jako globální iniciativa mezinárodních organizací zabývajících akreditací – Interantional Accreditation Forum (IAF) a International laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Tématem Světového dne akreditace 2021 je podpora plnění cílů udržitelného rozvoje. V roce 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů společné cíle udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030.  Jedná se  o dlouhodobý  program  ve  všech  oblastech lidského konání. K naplňování cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky.

Společné prohlášení předsedů IAF a ILAC uvádí význam akreditace při podpoře naplňování cílů udržitelného rozvoje. Jejich strategický partner Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) uznává důležitou roli akreditace při dosahování cílů programu udržitelného rozvoje a jeho dopadu na průmysl a hospodářský růst. Ambiciózní strategie OSN skoncovat s chudobou do roku 2030 a zároveň dosáhnout významného globálního sociálního a environmentálního pokroku by mohla vytvořit miliony pracovních příležitostí v mnoha oblastech. Cíle udržitelného rozvoje OSN představují plán pro dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti. Řeší globální výzvy, včetně chudoby, nerovnosti, změny klimatu, zhoršování životního prostředí a spravedlnosti. Existuje 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 přidruženými cíli, které se snaží postihnout všechny globální, regionální a národní snahy o rozvoj.

Akreditace a spolu s ní i další instituce v oblasti infrastruktury kvality, zejména  metrologie, normalizace, posuzování shody a dohledu nad trhem, jsou klíčovými prvky podpory cílů udržitelného rozvoje a tří vzájemně souvisejících tematických priorit: vytváření sdílené prosperity, zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti a ochrana životního prostředí. Akreditace podporuje politické cíle v oblastech, jako je mezinárodní obchod, bezpečnost potravin, ochrana zdraví a životního prostředí a rozvoj průmyslové infrastruktury. Poskytuje důvěryhodnou platformu pro vývoj a ověřování požadavků na produkty nebo služby a pomáhá zajistit, aby výrobky a služby splňovaly specifické požadavky.

Nedávno vydaná publikace UNIDO „Kvalita a standardy, jejich role v reakci na COVID-19“, která zkoumá účinky pandemie COVID-19 na obchod, zdůrazňuje důležitou roli, kterou může akreditace sehrát při zmírňování negativních dopadů a podpoře cílů udržitelného rozvoje.

Po celém světě dochází k pokrokům při naplňování těchto cílů. Téma letošního Světového dne akreditace bylo vybráno proto, abychom připomněli, že jedním z významných benefitů akreditace je podpora při implementaci cílů udržitelného rozvoje. Akreditace je důležitým a relevantním nástrojem i v dnešních časech, v době čtvrté průmyslové revoluce, rychlých technologických inovací.

Každý subjekt posuzování shody může významně přispět k naplnění cílů udržitelného rozvoje.Toto video od IAF a ILAC vysvětluje, jak akreditace pomáhá uspokojovat potřeby lidí. Video je opatřeno českými titulky, které lze vybrat v nastavení.


2020

2019