Menu Zavřeno

Světový den akreditace

9. červen byl vyhlášen Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) a Mezinárodním sdružením pro akreditaci laboratoří (ILAC) jako Světový den akreditace.

2023

Tématem pro rok 2023 je „Akreditace: Podpora budoucnosti globálního trhu“ a jeho cílem je upozornit na to, jak se akreditace a posuzování shody přizpůsobují globálnímu obchodu, technologickému pokroku, změnám v chování spotřebitelů a regulovanému prostředí, novým mechanismům důvěry a měnícím se obchodním modelům.


2022

Tématem letošního Světového dne akreditace je udržitelnost hospodářského růstu a životního prostředí.

Světová ekonomika je do značné míry závislá na zdravých ekosystémech, a přesto tyto ekosystémy nadále vystavujeme obrovskému stresu a spotřebováváme jejich zdroje alarmujícím tempem. Akreditace může spolu s dalšími nástroji infrastruktury kvality, včetně metrologie, standardizace, posuzování shody a dozoru nad trhem, podpořit přechod k udržitelnému hospodářství a udržitelnějším formám výroby.

Více informací o tom, jak může akreditace podpořit udržitelnost, lze získat na webových stránkách Public Sector Assurance a Business Benefits, které obsahují případové studie, výzkumy a podpůrné materiály prokazující přínosy a hodnotu akreditace.

 

Informační brožura ke Světovému dni akreditace


2021

 

Akreditace a spolu s ní i další instituce v oblasti infrastruktury kvality, zejména  metrologie, normalizace, posuzování shody a dohledu nad trhem, jsou klíčovými prvky podpory cílů udržitelného rozvoje a tří vzájemně souvisejících tematických priorit: vytváření sdílené prosperity, zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti a ochrana životního prostředí. Akreditace podporuje politické cíle v oblastech, jako je mezinárodní obchod, bezpečnost potravin, ochrana zdraví a životního prostředí a rozvoj průmyslové infrastruktury. Poskytuje důvěryhodnou platformu pro vývoj a ověřování požadavků na produkty nebo služby a pomáhá zajistit, aby výrobky a služby splňovaly specifické požadavky.

Nedávno vydaná publikace UNIDO „Kvalita a standardy, jejich role v reakci na COVID-19“, která zkoumá účinky pandemie COVID-19 na obchod, zdůrazňuje důležitou roli, kterou může akreditace sehrát při zmírňování negativních dopadů a podpoře cílů udržitelného rozvoje.

Po celém světě dochází k pokrokům při naplňování těchto cílů. Téma letošního Světového dne akreditace bylo vybráno proto, abychom připomněli, že jedním z významných benefitů akreditace je podpora při implementaci cílů udržitelného rozvoje. Akreditace je důležitým a relevantním nástrojem i v dnešních časech, v době čtvrté průmyslové revoluce, rychlých technologických inovací.

Každý subjekt posuzování shody může významně přispět k naplnění cílů udržitelného rozvoje.Toto video od IAF a ILAC vysvětluje, jak akreditace pomáhá uspokojovat potřeby lidí. Video je opatřeno českými titulky, které lze vybrat v nastavení.


2020

2019