Menu Zavřeno

Certifikační orgány certifikující produkty

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán je způsobilý provádět certifikaci produktů“

Akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty se řídí požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby) a MPA 40-01-..

*Produkt je termín zahrnující i proces a službu ve smyslu normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, čl. 3.4.

Garant pro oblast certifikačních orgánů certifikujících produkty:
Ing. Milan Svoboda 272 096 208, 724 797 777 svobodam@cai.cz
Zástupce garanta pro oblast certifikačních orgánů certifikujících produkty:
Ing. Petra Skácelová601 087 486skacelovap@cai.cz


Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >   Certifikační orgány certifikující osoby   Certifikační orgány certifikující systémy managementu