Menu Zavřeno

Biobanky

Český institut pro akreditaci, o.p.s. od 1. 3. 2023 přijímá žádosti o udělení akreditace podle ČSN EN ISO 20387:2021, v souladu s pověřením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k provádění akreditace biobank ve smyslu §15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace biobank je prováděna podle normy ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky. Požadavky této normy jsou upřesněny v dokumentu MPA 20-03-.. metodický pokyn „K aplikaci ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky v akreditačním systému České republiky“.

Základní kroky procesu akreditace (podání žádosti, průběh posuzování, dozorových návštěv) a s tím spojených administrativních činností jsou popsány v dokumentu MPA 00-01-.. „Základní pravidla akreditačního procesu“. Dokument MPA 00-02-.. „Předpisová základna akreditačního procesu“ obsahuje přehled všech dokumentů využívaných k procesu akreditace biobank včetně dokumentů organizací EA a ILAC.

 

Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Ing. et Ing. Marek Vyskočil272 096 213, 702 238 806vyskocilm@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Alena Zemanová272 096 198, 727 983 602 zemanovaal@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


 

POKRAČOVAT DÁL: 
Akreditace >