Menu Zavřeno

Biobanky

Akreditace Biobank bude prováděna podle normy ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky.

V současné době je připravován pilotní projekt posouzení Biobanky.

Služba začne být nabízena po uvedení normy v seznamu harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU a pověření ČIA k provádění akreditace MPO.

 

Garant pro oblast inspekčních orgánů:
Ing. et Ing. Marek Vyskočil 272 096 213, 702 238 806 vyskocilm@cai.cz
Zástupce garanta :
Ing. Alena Zemanová 272 096 198, 727 983 602 zemanovaal@cai.cz

 

 

POKRAČOVAT DÁL: 
Akreditace >