Menu Zavřeno

Validační a ověřovací orgány

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace validačních a ověřovacích orgánů je prováděna podle norem:

  • ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání; nebo
  • ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány.

Norma ČSN EN ISO 14065:2013 se odkazuje na ČSN ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech (ČSN ISO 14064 – 3 ZMĚNA Z1: 2012). Norma ČSN EN ISO 14065:2013 také přímo odkazuje na ČSN ISO 14066:2012 Skleníkové plyny – Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.

Norma ČSN EN ISO 14065:2022 musí být aplikována společně s normou EN ISO/IEC 17029:2019 v souladu s rezolucí IAF (2019-19). ČIA je připraven poskytnout službu akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 od 1.10.2021 a to v rozsahu programů validace/ověřování, které to umožňují.

Poznámka 1: pokud vlastníci schématu k datu podání žádosti nezveřejnili informaci (např. v rámci EU ETS nebo ICAO CORSIA), za jakých podmínek je možné využít ISO 17029:2019 namísto ISO 14065:2013, tak takové žádosti nebudou akceptovány.

Poznámka 2: příklady validace/ověřování podle s využitím ISO norem a dalších dokumentů jsou uvedeny v MPA 40-02-21. Pro všechny uvedené případy platí nutnost aplikace ČSN EN ISO 14065:2022 a EN ISO/IEC 17029:2019.

Dalšími dokumenty k akreditaci ověřovatelů podle ISO 14065:2013 jsou:

  • EA6/03 – Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi;
  • IAF MD6:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013.

Oba tyto dokumenty jsou v českém překladu dostupné na těchto stránkách v části Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB.

Šablona pro oznámení učiněné ověřovatelem pro plnění požadavků článku 77 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 je v anglické verzi dostupná na stránkách Komise, českou verzi je možno stáhnout (revize září 2018):

Seznam pozastavených osvědčení / Seznam zrušených osvědčení (bez dělení na jednotlivé oblasti akreditace).

Seznam platných osvědčení validačních a ověřovacích orgánů.

Identifikace ověřovateleČlenské státy, v nichž ověřovatel provádí ověřování
3179 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Ověřovací orgán pro ověřování emisí skleníkových plynů
CZ
3180 – TÜV NORD Czech, s.r.o.
Ověřovací orgán emisí skleníkových plynů (OO GHG)
CZ, HR, SK
3182 – BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. – ověřovací orgán emisí skleníkových plynů – GHG
BG, CZ, HU, PL, SK
3185 – VERIFIKACE CZ s.r.o.
Ověřovací orgán VERIFIKACE CZ
BG, CZ, HU, PL, SK
3191 – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů
CZ
Pozice a osoba za danou oblast Telefonní číslo E-mail
Garant  Ing. Tomáš Mikuta 272 096 216, 722 169 119 mikutat@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Jana Vymazalová 545 555 413, 607 042 492 vymazalovaj@cai.cz
Veškerou komunikaci ohledně oznámení učiněných ověřovatelem a další obecné záležitosti / dotazy lze zasílat na: ghg@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >