Menu Zavřeno

Ověřovací a validační orgány

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace ověřovacích a validačních orgánů je prováděna podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání. Norma ČSN EN ISO 14065:2013 se odkazuje na ČSN ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech (ČSN ISO 14064 – 3 ZMĚNA Z1: 2012). Norma ČSN EN ISO 14065:2013 také přímo odkazuje na ČSN ISO 14066:2012 Skleníkové plyny – Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.

Dalšími dokumenty k akreditaci ověřovatelů jsou:

  • EA6/03 – Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi;
  • IAF MD6:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013.

Oba tyto dokumenty jsou v českém překladu dostupné na těchto stránkách v části Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB.

Šablona pro oznámení učiněné ověřovatelem pro plnění požadavků článku 77 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2067 je v anglické verzi dostupná na stránkách Komise, českou verzi je možno stáhnout (revize září 2018):

Seznam pozastavených osvědčení / Seznam zrušených osvědčení (bez dělení na jednotlivé oblasti akreditace).

Garant pro ověřovací a validační orgány:
Mgr. Dušan Vácha272 096 214, 734 860 990vachad@cai.cz
Zástupce garanta pro ověřovací a validační orgány:
Ing. Zuzana Jelínková272 096 202, 733 621 447jelinkovaz@cai.cz
Veškerou komunikaci ohledně oznámení učiněných ověřovatelem a další obecné záležitosti / dotazy lze zasílat naghg@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >