Menu Zavřeno

Multilaterální dohody o vzájemném uznávání MLA/MRA

Na základě kladných výsledků mezinárodních auditů (tzv. evaluace) je ČIA v současné době signatářem následujících dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace:

v oblasti:

 • zkoušení od 24. listopadu 1998
 • kalibrace od 24. listopadu 1998
 • certifikace produktů od 24. listopadu 1998
 • certifikace osob od 24. listopadu 1998
 • certifikace systémů managementu od 24. listopadu 1998
 • inspekce od 17. října 2003
 • ověřování od 3. října 2013
 • poskytování zkoušení způsobilosti od 27. dubna 2017
 • výrobců referenčních materiálů od 9. května 2019

EA MLA je evropská dohoda, jejímž prostřednictvím si signatáři dohody navzájem uznávají udělené akreditace a protokoly, zprávy a certifikáty vydané osobami akreditovanými signatáři. Tato smlouva pokrývá různé oblasti a má zaveden transparentní systém pravidelných vzájemných hodnocení (evaluací). Aktuální seznam signatářů EA MLA je dostupný na webu EA.

v oblasti:

 • zkoušení od 2. listopadu 2000
 • kalibrace od 2. listopadu 2000
 • inspekce od 24. října 2012
 • poskytování zkoušení způsobilosti od 30. května 2019

ILAC MRA poskytuje důvěru v akreditační orgány a v jejich schopnost rozhodnout o způsobilosti laboratoří provádět zkoušení a kalibraci a inspekčních orgánů provádět inspekce. Aktuální seznam signatářů ILAC MRA, včetně činností, které jsou pokryty ILAC MRA je dostupný podle kategorií členství na webu ILAC.

v oblasti:

 • certifikace systémů managementu (QMS) od 29. září 1999
 • certifikace systémů managementu (EMS) od 9. října 2004
 • certifikace systémů managementu (FSMS, ISMS, MDMS, EnMS) od 5. dubna 2018
 • certifikace produktů od 9. října 2004
 • certifikace produktů ve schématu GlobalG.A.P. IFA General Regulations od 22. května 2014
 • certifikace produktů ve schématu GlobalG.A.P. IFA CPCCs od 22. května 2014
 • certifikace osob od 20. října 2016
 • ověřování výkazů emisí skleníkových plynů od 11. května 2018:

IAF MLA poskytuje důvěru v akreditační orgány a v jejich schopnost rozhodnout o způsobilosti certifikačních orgánů provádět certifikace. Aktuální seznam signatářů IAF MLA, včetně oblastí, které smlouva pokrývá, je dostupný na webu IAF.

Multilaterální dohoda pro oblast telekomunikací a EMC mezi EU a Kanadou je nyní nahrazena Protokolem CETA o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody.

ČIA se automaticky stává národní akreditační autoritou pro tuto oblast, stejně jako ostatní signatáři předcházející multilaterální dohody.


POKRAČOVAT DÁL: 
Mezinárodní spolupráce > Publikace a dokumenty   Zahraniční projekty ČIA   Rezoluce EA, ILAC, IAF   Public Sector Assurance