Menu Zavřeno

Zdravotnické laboratoře

Akreditace zdravotnických laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Požadavky této normy jsou upřesněny v dokumentu MPA 10-02-22 metodický pokyn „K aplikaci ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013 v akreditačním systému České republiky“.

Základní kroky procesu akreditace (podání žádosti, průběh posuzování, dozorových návštěv) a s tím spojených administrativních činností jsou popsány v dokumentu MPA 00-01-.. „Základní pravidla akreditačního procesu“. Dokument MPA 00-02-.. „Předpisová základna akreditačního procesu“ obsahuje přehled všech dokumentů využívaných k procesu akreditace zdravotnických laboratoří včetně dokumentů organizací EA a ILAC.

Specifické požadavky na personální obsazení zdravotnických laboratoří jsou stanoveny Vyhláškou MZ 99/2012 Sb. Při posouzení dostatečnosti personálního zabezpečení konkrétní zdravotnické laboratoře bude skupinou posuzovatelů zohledněn druh a objem poskytované zdravotní péče a spektrum prováděných výkonů a činností. Doporučení odborných lékařských společností ČLS JEP mají charakter odborných doporučení a při posuzování se k nim bude takto přihlížet.

Ve zvláštních případech je možná tzv.“souběžná akreditace“ podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 15189:2013.  Další informace o souběžné akreditaci jsou uvedeny v MPA 00-01-..

Zkoušení veterinárních vzorků, testování diagnostik, zkoušení biologických vzorků za účelem určování příbuzenských vztahů z jiných důvodů než za účelem získávání informací pro diagnózu, prevenci a léčbu nemocí nebo pro hodnocení lidského zdraví lze akreditovat pouze dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Principy akreditace jsou k dosažení zde.

Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Ing. Vojtěch Jurga272 096 201, 702 144 633jurgav@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Alena Zemanová 272 096 198, 727 983 602 zemanovaal@cai.cz

Principy akreditace zdravotnických laboratoří


Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL: 
Akreditace >   Laboratoře