Menu Zavřeno

Statutární dokumenty

Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 163/2012 k pověření ČIA k akreditaci v oblasti GHG

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Rozhodnutí MPO č.190/2010 o pověření  k provádění akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu k pověření ČIA prováděním akreditace

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu k pověření ČIA prováděním akreditace (GHG)

Rozhodnutí č. 152/2017 Ministerstva průmyslu a obchodu k pověření prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů

Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č.319/2009 o notifikaci ČIA Komisí ES jako vnitrostátního akreditačního orgánu České republiky

Notifikace Českého institututu pro akreditaci, o.p.s. ve smyslu Rozhodnutí MPO č. 319/2009

Notifikace Českého institututu pro akreditaci, o.p.s. ve smyslu Rozhodnutí MPO č. 163/2012 (GHG)

Statut ČIA

Koncepce ČIA

Statut a jednací řád Rady pro akreditaci

1. dodatek statutu Rady pro akreditaci

Statut a jednací řád odborných/technických výborů

Statut a jednací řád odborného výboru pro technickou normalizaci

Statut a jednací řád odborných/technických komisí

Sdělení o akreditačním systému České republiky (Věstník ÚNMZ č. 6/2018)


POKRAČOVAT DÁL:
O nás > Úřední deska   Orgány ČIA Poradní orgány ČIA   Výroční zprávy ČIA   Publikace   CTN   Etický kodex   Pracovní nabídky   Vzájemné hodnocení   Odkazy