Menu Zavřeno

Certifikační orgány certifikující systémy managementu

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti.“

ČIA je plnoprávným členem mezinárodních organizací zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

⇒ Evropské spolupráce v oblasti akreditace – EA (European co-operation for Accreditation)
⇒ Mezinárodního akreditačního fóra – IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací uzavírají národní akreditační orgány mnohostranné dohody
o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů; oblasti certifikace systémů managementu
kvality a environmetnálního managemenetu se týkají:

⇒ EA MLA (Multilateral Agreement)
⇒ IAF MLA (Multilateral Agreement)

ČIA je signatářem těchto dohod, a to v jejich plném rozsahu.
Výsledky akreditace jsou v rámci členských států EU uznávány na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 765/2008/ES.

ČIA se podílí na udržování databáze CertSearch, do které lze vstoupit přes odkaz ve formě loga IAF níže.

Rezoluce EA, ILAC, IAF (odkaz)

Akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu (COSM) je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu. Další informace jsou uvedeny v dokumentu MPA 50-01-.. Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v akreditačním systému České republiky.

V rámci akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu je prováděna i akreditace ověřovatelů programu EMAS podle nařízení ES č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Potřebné formuláře pro oznámení činnosti ověřovatelů akreditovaných nebo licensovaných v jiném členském státě jsou k dispozici v sekci: Dokumenty ke stažení > Dokumenty pro EMAS.

Oznámení pro účely dohledu podle čl. 23 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009: emas@cai.cz

Garant pro certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu a ověřovatele EMAS:
Ing. Julie Kovalčuková 606 078 923 kovalcukovaj@cai.cz
Zástupce garanta pro certifikaci systémů managementu:
Ing. Petra Skácelová601 087 486skacelovap@cai.cz
Zástupce garanta pro ověřovatele EMAS:
Ing. Eva Černá, Ph.D. 272 096 237cernae@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >   Certifikační orgány certifikující osoby Certifikační orgány certifikující produkty