Menu Zavřeno

Certifikační orgány certifikující systémy managementu

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti.“

ČIA je plnoprávným členem mezinárodních organizací zabývajících se akreditací certifikačních orgánů:

⇒ Evropské spolupráce v oblasti akreditace – EA (European co-operation for Accreditation)
⇒ Mezinárodního akreditačního fóra – IAF (International Accreditation Forum)

V rámci těchto mezinárodních organizací uzavírají národní akreditační orgány mnohostranné dohody
o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů; oblasti certifikace systémů managementu
kvality a environmetnálního managemenetu se týkají:

⇒ EA MLA (Multilateral Agreement)
⇒ IAF MLA (Multilateral Agreement)

ČIA je signatářem těchto dohod, a to v jejich plném rozsahu.
Výsledky akreditace jsou v rámci členských států EU uznávány na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 765/2008/ES.

Rezoluce EA, ILAC, IAF (odkaz)

Akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu (COSM) je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu. Další informace jsou uvedeny v dokumentu MPA 50-01-.. Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v akreditačním systému České republiky.

V rámci akreditace certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu je prováděna i akreditace ověřovatelů programu EMAS podle nařízení ES č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Potřebné formuláře pro oznámení činnosti ověřovatelů akreditovaných nebo licensovaných v jiném členském státě jsou k dispozici v sekci: Dokumenty ke stažení > Dokumenty pro EMAS.

Oznámení pro účely dohledu podle čl. 23 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009: emas@cai.cz

Garant pro certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu a ověřovatele EMAS:
Ing. Julie Kovalčuková 606 078 923 kovalcukovaj@cai.cz
Zástupce garanta pro certifikaci systémů managementu:
Ing. Petra Skácelová601 087 486skacelovap@cai.cz
Zástupce garanta pro ověřovatele EMAS:
Ing. Eva Černá, Ph.D. 272 096 237cernae@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >   Certifikační orgány certifikující osoby Certifikační orgány certifikující produkty