Menu Zavřeno

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.

Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.


Dokumenty k vyjádření:

K připomínkování je předkládán MPA 41-01-19 k aplikaci ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání v akreditačním systému České republiky, který je vydáván v souvislosti s vydáním nové legislativy upravující tuto oblast.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů – přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa@cai.cz do 31. 8. 2019.


POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >  Projednané dokumenty