Menu Zavřeno

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.

Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.


Dokumenty k vyjádření:

K dokumentu Změnový list k 02-19 k MPA 50-01-18 lze zasílat připomínky do 25. října 2019 a to e-mailem na adresu pripominky-mpa@cai.cz.

K dokumentu Změnový list 01-19 k MPA 10-01-18 lze zasílat připomínky do 17. října 2019 a to e-mailem na adresu pripominky-mpa@cai.cz.


POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >  Projednané dokumenty