Menu Zavřeno

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.

Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.


Dokumenty k vyjádření

Termín pro připomínkování je do 17.6.2023.

E-mail pro připomínky: pripominky-mpa@cai.cz


Nové MPA k normě ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023

Termín pro připomínkování je do 20.6.20123.

E-mail pro připomínky: pripominky-mpa@cai.cz.


POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >  Projednané dokumenty