Menu Zavřeno

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili všem zainteresovaným stranám se vyjadřovat k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace.

Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-23 Veřejné projednávání dokumentů ČIA. Prosíme, abyste k připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.

Vaše připomínky prosím zasílejte na formuláři MPA 00-07-23 Příloha Veřejné projednávání dokumentů – připomínky na adresu: pripominky-mpa@cai.cz

MPA 00-07-23 i formulář jsou též dostupné v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.


Dokumenty k vyjádření

V současné době nejsou žádné dokumenty k projednávání.


POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >  Projednané dokumenty