Menu Zavřeno

Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace

OznačeníNázev a soubor v aktuální verzi ke staženíPlatí od
MPA 00-01-18Základní pravidla akreditačního procesu – verze 101.01.2019
MPA 00-02-18Předpisová základna akreditačního procesu21.03.2018
MPA 00-02-18Seznam k MPA 00-02-1801.07.2019
MPA 00-03-18 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností01.08.2018
MPA 00-04-17Pravidla používání odkazu na akreditaci12.06.2018 
MPA 00-06-12Zjištění z posuzování a jejich klasifikace01.01.2012
MPA 00-07-08Veřejné projednávání dokumentů ČIA01.06.2008
MPA 00-09-15Flexibilní rozsah akreditace15.10.2015
MPA 10-01-17K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému ČR01.01.2018
MPA 10-01-18K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému ČR01.05.2018
MPA 10-02-17K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky01.01.2018
MPA 20-01-17K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky01.01.2018
MPA 20-02-17K aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR01.01.2018
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření, verze 121.05.2018
MPA 30-03-18Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti01.10.2018
MPA 40-01-18K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky, verze 201.03.2019
MPA 41-01-17Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů01.01.2018
MPA 50-01-18K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním systému České republiky, verze 121.05.2018
MPA 60-01-18K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému ČR, verze 1 01.07.2019
MPA 70-01-15Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod01.07.2015
MPA 80-01-17              K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012, verze 1 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky25.02.2019

POKRAČOVAT DÁL:
Dokumenty ke stažení >