Menu Zavřeno

Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace

OznačeníNázev a soubor v aktuální verzi ke staženíÚčinnost od
Obecné MPA
MPA 00-01-24Základní pravidla akreditačního procesu21.02.2024
MPA 00-02-23Předpisová základna akreditačního procesu01.03.2023
MPA 00-02-23Příloha Seznam dokumentů k MPA 00-02-23, verze 721.02.2024
MPA 00-03-21 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností01.02.2021
MPA 00-04-23Pravidla používání odkazu na akreditaci01.03.2023
MPA 00-07-23Veřejné projednávání dokumentů ČIA19.07.2023
MPA 00-07-23Příloha: Veřejné projednávání dokumentů – připomínky19.07.2023
MPA 00-09-23Flexibilní rozsah akreditace15.05.2023
MPA 00-09-20Flexibilní rozsah akreditace16.04.2020
Specifické MPA
MPA 10-01-23K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky16.10.2023
MPA 10-02-22K aplikaci ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 10-02-23K aplikaci ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a kompetenci v akreditačním systému České republiky01.12.2023
MPA 20-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky16.03.2022
MPA 20-02-17K aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému České republiky01.01.2018
MPA 20-03-23K aplikaci ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky v akreditačním systému České republiky01.03.2023
MPA 30-02-23Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření01.03.2023
MPA 30-03-23Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti01.03.2023
MPA 40-01-23K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky, verze 219.12.2023
MPA 40-02-23K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány v akreditačním systému České republiky 17.04.2023
MPA 41-01-22K aplikaci ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání v akreditačním systému České republiky.01.12.2022
MPA 50-01-23K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky v akreditačním systému České republiky, verze 401.01.2024
MPA 60-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 70-01-24Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod01.03.2024
MPA 80-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky01.01.2023

Přehled změn ve vydaných MPA je uveden ve Změnovém listu příslušného dokumentu, který je dostupný ZDE.


POKRAČOVAT DÁL:
Dokumenty ke stažení >