Menu Zavřeno

Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace

OznačeníNázev a soubor v aktuální verzi ke staženíÚčinnost od
Obecné MPA
MPA 00-01-22Základní pravidla akreditačního procesu, verze 201.01.2023
MPA 00-02-18Předpisová základna akreditačního procesu21.03.2018
MPA 00-02-18Příloha Seznam dokumentů k MPA 00-02-18, verze 1511.01.2023
MPA 00-03-21 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností01.02.2021
MPA 00-04-21Pravidla používání odkazu na akreditaci07.09.2021
MPA 00-07-08Veřejné projednávání dokumentů ČIA01.06.2008
MPA 00-09-22Flexibilní rozsah akreditace01.01.2023
MPA 00-09-20Flexibilní rozsah akreditace16.04.2020
Specifické MPA
MPA 10-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 10-02-22K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 20-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky16.03.2022
MPA 20-02-17K aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému České republiky01.01.2018
MPA 30-02-21Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření01.07.2021
MPA 30-03-22Politika ČIA pro účast ve zkoušení způsobilosti03.02.2022
MPA 40-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 40-01-21K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky, verze 3 03.09.2021
MPA 40-02-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány v akreditačním systému České republiky 01.06.2022
MPA 41-01-22K aplikaci ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání v akreditačním systému České republiky.01.12.2022
MPA 50-01-23K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 60-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 70-01-15Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod01.07.2015
MPA 80-01-22K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky01.01.2023
MPA 80-01-21K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky, verze 201.05.2021

Přehled změn ve vydaných MPA je uveden ve Změnovém listu příslušného dokumentu, který je dostupný ZDE.


POKRAČOVAT DÁL:
Dokumenty ke stažení >