Menu Zavřeno

Inspekční orgány

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že inspekční orgán je způsobilý provádět inspekce.

Akreditace inspekčních orgánů se řídí požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 (Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci). Výklad k aplikaci této normy je uveden v dokumentu ILAC-P15:07/2016 – Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů a MPA 80-01-.. Oba uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách ČIA.

Podle postupu, který byl odsouhlasen na zasedání ILAC, byla platnost všech osvědčení, vydaných podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005, ke dni 1.3.2015 ukončena. Důvodem je skutečnost, že byla vydána podle již neplatné normy.

Pokud bude inspekční orgán požadovat akreditaci nestandardních inspekčních metod (nejsou založeny na požadavcích norem, předpisů, evriopských nebo sektorových dokumentů, které jsou obecně uznávány), musí ještě před podáním své žádosti požádat o přezkoumání takové metody. Při přezkoumání nestandardních inspekčních metod budou využity dokumenty EA-01/22A:2016 a MPA 70-01-15 Postup pro prověření podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod.

Garant pro oblast inspekčních orgánů:
Ing. Milan Svoboda272 096 208, 724 797 770svobodam@cai.cz
Zástupce garanta :
Ing. Julie Kovalčuková272 096 214, 606 078 923kovalcukovaj@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


POKRAČOVAT DÁL: 
Akreditace >