Menu Zavřeno

Public Sector Assurance

Mezinárodní organizace ILAC a IAF vytvořily v úzké spolupráci s IEC, ISO a IIOC (Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci) novou webovou stránku Public Sector Assurance.

Cílem webové stránky Public Sector Assurance je prezentovat příklady z celého světa, kde veřejná správa využívá akreditované posuzování shody jako prostředek realizace cílů veřejné politiky.

Využití akreditovaného posuzování shody je ilustrováno řadou případových studií demonstrujících jak:

  • orgány státní správy mohou posílit svou výkonnost využitím akreditovaného posuzování shody v rámci svého aparátu,
  • orgány státní správy mohou podpořit výkonnost podnikání tím, že podporují využívání akreditovaného posuzování shody,
  • akreditované posuzování shody může orgánům státní správy pomoci plnit jejich cíle,
  • akreditované posuzování shody pomáhá orgánům státní správy při regulaci.

Více na stránkách http://publicsectorassurance.org/


POKRAČOVAT DÁL:  
Mezinárodní spolupráce >   Publikace a dokumenty   Zahraniční projekty ČIA   Rezoluce EA, ILAC, IAF  Multilaterální dohody o vzájemném uznávání MLA/MRA