Menu Zavřeno

Výrobci referenčních materiálů

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace výrobců referenčních materiálů (VRM) je prováděna  podle normy ČSN EN ISO 17034:2017 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů a podle metodického pokynu MPA 20-02-17 k aplikaci normy ČSN EN ISO 17034:2017 v akreditačním systému České republiky.

Pozice a osoba za danou oblastTelefonní čísloE-mail
Garant  Ing. Dana Dominová545 555 410, 724 797 781dominovad@cai.cz
Zástupce garanta  Ing. Martin Valenta272 096 199, 702 124 744 valentam@cai.cz

Všechna oznámení VRM

Nová multilaterální dohoda pro oblast akreditace výrobců referenčních materiálů


Dokumenty ke stažení