Menu Zavřeno

Výrobci referenčních materiálů

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.“

Akreditace výrobců referenčních materiálů (VRM) je prováděna  podle normy ČSN EN ISO 17034:2017 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů a podle metodického pokynu MPA 20-02-17 k aplikaci normy ČSN EN ISO 17034:2017 v akreditačním systému České republiky.

Garant pro akreditaci výrobců referenčních materiálů:
Ing. Dana Dominová545 555 410, 724 797 781dominovad@cai.cz
Zástupce garanta pro akreditaci výrobců referenčních materiálů:
Ing. Martin Valenta 272 096 199 valentam@cai.cz

Všechna oznámení VRM

Nová multilaterální dohoda pro oblast akreditace výrobců referenčních materiálů


Dokumenty ke stažení