Menu Zavřeno

Mezinárodní spolupráce

Od dubna 2007 poskytovala European co-operation for Accreditation (EA) na svých internetových stránkách službu, která umožňovala vyhledávání akreditovaných laboratoří v Evropě. Český institut pro akreditaci, o.p.s. se jako pátý akreditační orgán připojil k této vyhledávací službě, ovšem na základě rozhodnutí EA 2015 (36) 15 byl k 1. prosinci 2015 její provoz ukončen.POKRAČOVAT DÁL:  
Publikace a dokumenty   Zahraniční projekty ČIA   Rezoluce EA, ILAC, IAF  Světový den akreditace  Multilaterální dohody o vzájemném uznávání MLA/MRA   Public Sector Assurance