Menu Zavřeno

Kalibrační laboratoře

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.

Akreditace kalibračních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentů MPA 10-01-17 a MPA 10-01-18 verze 1 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky. Pro již udělené akreditace se pro dozorovou činnost využívá normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a k její aplikaci dokumentů MPA 10-01-17 a MPA 10-01-18 verze 1 Metodické pokyny pro akreditaci.

Garant pro kalibrační laboratoře:
Ing. Martin Valenta272 096 199, 702 124 744valentam@cai.cz
Zástupce garanta pro kalibrační laboratoře:
Ing. Zdeňka Drdová272 096 219, 724 797 766drdovaz@cai.cz

Informační dopisy


Dokumenty ke stažení


Výstupy z úkolů PRM řešených ČIA


POKRAČOVAT DÁL:
Akreditace >   Laboratoře