Menu Zavřeno

Vzájemné hodnocení

Kvalita a odbornost Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. je pravidelně jednou za čtyři roky prověřována ze strany Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (zkráceně Evropská akreditace – EA) týmem mezinárodních odborníků.

16.07.2023 Potvrzení signatářství multilaterální dohody EA po evaluaci v roce 2022.

09.05.2019 Výsledky evaluace ČIA 2018.

27.04.2016 Český institut pro akreditaci, o.p.s. plní požadavky na vnitrostátní akreditační orgán (evaluace ČIA).

02.07.2012 Ve Věstníku ÚNMZ č.7/2012 bylo zveřejněno sdělení, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. je nadále signatářem dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace v plném rozsahu.

První vzájemné hodnocení (evaluaci) ČIA absolvoval úspěšně v roce 1998.
Další vzájemná hodnocení proběhla v letech 2002, 2006/2007, 2011, 2015, 2018 a 2022 všechna s pozitivním výsledkem.
Na základě zmíněných vzájemných hodnocení se ČIA stal signatářem Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání akreditačních nálezů (EA Multilateral Agreement). 
ČIA je nyní signatářem EA MLA ve všech oblastech akreditace, což dokládá Dohoda o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA.


POKRAČOVAT DÁL:  
Úřední deska >  Statutární dokumenty   Orgány ČIA  Poradní orgány ČIA  Výroční zprávy  Publikace  CTN  Pracovní nabídky Odkazy