Menu Zavřeno

Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB – všechny oblasti akreditace

OznačeníNázev a soubor v aktuální verzi ke staženíPlatí od
EA-01/22 A:2016Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány – členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members) 08.11.2017
EA-02/13 M:2012Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012)01.05.2014
EA-02/15 M:2008Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08)01.07.2009
EA-02/17 M:2016Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016)23.11.2016
EA-03/04 G:2001 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení (Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, AUG 2001)05.10.2006
EA-03/12 M:2013 Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, JUNE 2013)15.02.2014
EA-04/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, September 2013)01.05.2014
EA-04/09 G:2017 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorického zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories, February 2017)22.01.2018
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003)05.10.2006
EA-04/15 G:2015 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation For Non-Destructive Testing, May 2015 rev01)01.04.2016
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003)05.10.2006
EA-04/17 M:2008 Stanovisko EA k popisu rozsahu akreditace zdravotnických laboratoří01.10.2009
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010)15.01.2011
EA-04/21 INF:2018Pokyn pro posuzování vhodnosti malých mezilaboratorních porovnání v rámci procesu akreditace laboratoře (Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation)07.05.2019
EA-05/03 M:2008 Pokyny pro implementaci ISO/IEC 17020 v oblasti ohledání místa činu (Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation, DEC 2008)01.12.2009
EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 383401.01.2014
EA-06/03 M:2013 Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive, November 2013)20.06.2014
EA-06/04 M:2011 Pokyny EA k akreditaci certifikace produktů (EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites, July 2011 rev00)01.02.2012
EA-07/04 M:2017 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2015 (Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification, May 2017)14.05.2017
IAF MD01:2018 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu provozovaného organizací s více pracovišti15.06.2018
IAF MD02:2017 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu15.06.2018
IAF MD03:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru a recertifikace01.07.2008
IAF MD04:2018Závazný dokument IAFpro použití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditování/posuzování, 2. vydání 06.03.2019
IAF MD05:2015 Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu (Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems, June 2015)01.03.2016
IAF MD06:2014 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, March 2014)20.06.2014
IAF MD08:2017 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17011:2004 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems)01.05.2018
IAF MD09:2017 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485))01.05.2018
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013)03.09.2014
IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, December 2013)01.05.2014
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016)07.01.2016
IAF MD15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes‘ Performance)01.07.2016
IAF MD16:2015 Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) (Application of ISO/IEC 17011 for the accreditation of food safety management systems (FSMS) certification bodies)06.12.2018
IAF MD17:2015 Závazný dokument IAF pro činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies, January 2015)29.11.2017
IAF MD21:2018 Závazný dokument IAF: Požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007)01.05.2018
IAF MD22:2018 Závazný dokument IAF: Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems) (OH&SMS)23.04.2018
IAF MD23:2018 Závazný dokument IAF: Řízení subjektů vykonávajících činnosti jménem akreditovaných certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies) 08.05.2019
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013)01.11.2014
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009)01.10.2009
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002)05.10.2006
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories)20.10.2011
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014)12.02.2016
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace – Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation – Principles for Cooperation, 2012)01.05.2014
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007)01.02.2008
ILAC-G27:06/2017 Pokyny k měření prováděnému jako součást inspekčního procesu22.11.2018
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014)15.01.2016
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result)01.12.2013
ILAC-P13:10/2010 Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti (Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers, 2010)01.08.2011
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration)15.05.2013
ILAC-P15:07/2016 Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies)07.10.2016

POKRAČOVAT DÁL:
Dokumenty ke stažení >