Menu Close

Accredited bodies database

Do you need help with the search? Click HERE
Sort
Company Identification Number:
00064173
Centrální laboratoře - Úsek laboratorní genetika
Certificate of accreditation No:
663/2023
issued
11.12.2023
Adress:
Šrobárova 1150/50, 100 00 Praha 10
Company Identification Number:
00064203
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol - Neurogenetická laboratoř
Certificate of accreditation No:
92/2024
issued
29.2.2024
Adress:
V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
Company Identification Number:
00098892
Laboratoře Ústavu klinické a molekulární patologie
Certificate of accreditation No:
66/2024
issued
15.2.2024
Company Identification Number:
00064203
Laboratoř molekulární patologie Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (Laboratoř molekulární patologie ÚPMM)
Certificate of accreditation No:
352/2023
issued
4.7.2023
Adress:
V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Web:
Company Identification Number:
10667113
Hello Lab
Certificate of accreditation No:
422/2023
issued
10.8.2023
Adress:
Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5
Web:
Company Identification Number:
26258412
Zdravotnická laboratoř ELISABETH PHARMACON
Certificate of accreditation No:
207/2023
issued
2.5.2023
Adress:
Rokycanova 4437/5, Židenice, 615 00 Brno
Web:
Company Identification Number:
00879444
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Certificate of accreditation No:
470/2023
issued
7.9.2023
Adress:
Na Františku 847/8, 110 00 Praha-Staré Město