Menu Zavřeno
1004.3 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
zkušební laboratoř elektrických výrobků
Adresa:
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
656/2020
ze dne
30.10.2020
platné do
30.1.2022
Zkoušky klimatické, mechanické, elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, měření hluku a zkoušení technické způsobilosti SW a HW hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení