Menu Zavřeno
1004 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
Zkušební laboratoř
Adresa:
třída Tomáše Bati 299, Louky,, 763 02 Zlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
332/2018
ze dne
27.6.2018
platné do
31.10.2019
Zkoušení fyzikálních a chemických vlastností plastů, pryží, usní, textilu, stavebních materiálů a výrobků, OOP, potrubních systémů, tepelných zařízení, hraček, dětských hřišť, sportovních povrchů, předmětů běžného užívání a potravin. Analytické, senzorické a mikrobiologické zkoušky, zkoušení zdravotní nezávadnosti. Zkoušky hořlavosti a stárnutí