Menu Zavřeno
1004 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
Zkušební laboratoř
Adresa:
třída Tomáše Bati 299, Louky,, 763 02 Zlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
357/2021
ze dne
29.6.2021
platné do
29.10.2024
Zkoušení fyzikálních a chemických vlastností plastů, pryží, usní, textilu, stavebních materiálů a výrobků, osobních ochranných prostředků, potrubních systémů, hraček, dětských hřišť, sportovních povrchů, předmětů běžného užívání a potravin. Analytické a senzorické zkoušky, zkoušení zdravotní nezávadnosti. Zkoušky emisního chování materiálů. Zkoušky hořlavosti a stárnutí