Menu Zavřeno
1007.1 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín
Adresa:
K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
700/2020
ze dne
18.11.2020
platné do
26.6.2024
Zkoušení tepelně technických, akustických, fyzikálně-mechanických a statických vlastností stavebních konstrukcí a materiálů