Menu Zavřeno
1007.4 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha
Adresa:
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
336/2019
ze dne
1.7.2019
platné do
17.7.2020
Zkoušení tepelně technických, akustických, chemicko fyzikálních a požárně technických vlastností materiálů, konstrukcí a budov a gamaspektrometrie stavebních hmot
Přílohy: