Menu Zavřeno
1008 – QUALIFORM, a.s.
IČ:
49450263
Zkušební laboratoř
Adresa:
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
499/2019
ze dne
3.10.2019
platné do
8.7.2020
Zkoušení betonu, betonových výrobků, hutného kameniva, cementů, malt, přísad do betonu a malt, cihlářských výrobků, zemin a násypů, asfaltových směsí, stavební akustika a měření hluku, měření umělého osvětlení, stanovení prašnosti
Přílohy: