Menu Zavřeno
1008 – QUALIFORM, a.s.
IČO:
49450263
Zkušební laboratoř
Adresa:
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
183/2024
ze dne
24.4.2024
platné do
10.6.2025
Zkoušení betonu, kameniva, cementů, malt, přísad do betonů a malt, betonových a cihlářských výrobků, zemin a podkladových vrstev, asfaltových směsí a vrstev, geotextilií, diagnostika stavebních konstrukcí, stavební akustika a měření hluku, umělého osvětlení, stanovení prašnosti, vzorkování čerstvého a ztvrdlého betonu, kameniva, asfaltových směsí a geotextílií a posuzování vlastností stavebních výrobků
Přílohy: