Menu Zavřeno
1008 – QUALIFORM, a.s.
IČ:
49450263
Zkušební laboratoř
Adresa:
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
542/2021
ze dne
22.10.2021
platné do
10.6.2025
Zkoušení betonu, kameniva, cementů, malt, přísad do betonů a malt, betonových a cihlářských výrobků, zemin a podkladových vrstev, asfaltových směsí a vrstev, geotextilií, diagnostika stavebních konstrukcí, stavební akustika a měření hluku, umělého osvětlení a stanovení prašnosti
Přílohy: