Menu Zavřeno
1011.2 – Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR – Technickým ústavem požární ochrany
IČ:
00007064
Zkušební laboratoř TÚPO
Adresa:
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
559/2020
ze dne
11.9.2020
platné do
3.5.2024
Zkoušky parametrů požární techniky, věcných prostředků požární ochrana, hasicích zařízení a hasiv. Zkoušení požární bezpečnosti látek, materiálů, výrobků, vzorků z požářiště a analýzy zplodin hoření
Přílohy: