Menu Zavřeno
1011.2 – Ministerstvo vnitra zastoupené generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR – Technickým ústavem požární ochrany
IČO:
00007064
Zkušební laboratoř TÚPO
Adresa:
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
652/2021
ze dne
15.12.2021
platné do
3.5.2024
Zkoušky parametrů požární techniky, věcných prostředků požární ochrana, hasicích zařízení a hasiv. Zkoušení požární bezpečnosti látek, materiálů, výrobků, vzorků z požářiště a analýzy zplodin hoření