Menu Zavřeno
1012 – BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
IČ:
25916629
Laboratoř Chrudim
Adresa:
Píšťovy čp. 820, 537 01 Chrudim
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
582/2019
ze dne
7.11.2019
platné do
27.11.2020
Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické a ekotoxikologické zkoušky vod, vodných výluhů, zemin, kalů, sedimentů a odpadů včetně odběru vzorků. Odběry a měření emisí ze stacionárních zdrojů, pracovního, vnitřního a venkovního ovzduší a půdního vzduchu. Měření hluku, vibrací a osvětlení