Menu Zavřeno
1012 – BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
IČ:
25916629
Laboratoř Chrudim
Adresa:
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
715/2020
ze dne
26.11.2020
platné do
26.11.2025
Fyzikálně chemické, chemické, mikrobiologické a ekotoxikologické zkoušky vod, vodných výluhů, zemin, kalů, sedimentů a odpadů včetně odběru vzorků. Odběry a měření emisí ze stacionárních zdrojů, pracovního, vnitřního a venkovního ovzduší a půdního vzduchu. Měření hluku, vibrací a osvětlení