Menu Zavřeno
1016 – Vysoké učení technické v Brně
IČ:
00216305
Fakulta strojního inženýrství, Akustická laboratoř Ústavu fyzikálního inženýrství
Adresa:
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
223/2018
ze dne
3.5.2018
platné do
13.10.2020
Stavební vzduchová a kročejová neprůzvučnost, hluk v pracovním a mimopracovním prostředí, akustický výkon, zvuková pohltivost při kolmém dopadu zvuku a doba dozvuku