Menu Zavřeno
1018.3 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Centrální laboratoř
Adresa:
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
124/2021
ze dne
18.2.2021
platné do
10.12.2025
Zkoušení stavebních materiálů, hmot, dílců, výrobků, konstrukcí, mostů, otvorových výplní, tepelně technických vlastností a fyzikálních faktorů, stanovení vlastností otvorových výplní, materiálů a výrobků výpočtem, vzorkování stavebních materiálů