Menu Zavřeno
1018.3 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Centrální laboratoř
Adresa:
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
638/2019
ze dne
29.11.2019
platné do
10.12.2020
Zkoušení stavebních materiálů, hmot, dílců, výrobků, konstrukcí, mostů, otvorových výplní, tepelně technických vlastností a fyzikálních faktorů, stanovení vlastností otvorových výplní, materiálů a výrobků výpočtem, vzorkování stavebních materiálů
Přílohy: