Menu Zavřeno
1018.8 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS
Adresa:
Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
178/2021
ze dne
22.3.2021
platné do
8.10.2024
Zkoušky strojírenských a elektrotechnických výrobků, stavebních výrobků pro silniční a železniční dopravní infrastrukturu, strojů včetně technologických zařízení a zařízení používaných ve venkovním prostoru, výtahů, vrat a výrobků pro čištění odpadních vod