Menu Zavřeno
1018.9 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Odštěpný závod ZÚLP - zkušební laboratoř č. 1018.9
Adresa:
Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
281/2022
ze dne
8.6.2022
platné do
18.5.2023
Zkoušení rozhodujících parametrů výrobků lehkého průmyslu, chemické analýzy ve vztahu k životnímu prostředí, hořlavosti textilií, analýzy ropných produktů a analýzy k posouzení zdravotní nezávadnosti a zkoušky ekotoxicity
Přílohy: