Menu Zavřeno
1018.9 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Zkušební laboratoř o.z. ZÚLP
Adresa:
Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
246/2023
ze dne
16.5.2023
platné do
16.5.2028
Zkoušení rozhodujících parametrů výrobků lehkého průmyslu, chemické analýzy ve vztahu k životnímu prostředí, hořlavosti textilií, analýzy ropných produktů a analýzy k posouzení zdravotní nezávadnosti a zkoušky ekotoxicity
Přílohy: