Menu Zavřeno
1019 – Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
IČ:
00577880
Zkušební laboratoř
Adresa:
Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 07 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
165/2022
ze dne
29.3.2022
platné do
27.10.2025
Zkoušení elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu; zkoušení elektrických zařízení, analyzátorů plynů, kyslíkoměrů, elektrostatických vlastností materiálů; zkoušení elektromagnetické odolnosti elektrických zařízení