Menu Zavřeno
1025 – VVUÚ, a.s.
IČ:
45193380
Zkušební laboratoř VVUÚ, a.s.
Adresa:
Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 07 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
185/2022
ze dne
19.4.2022
platné do
10.12.2025
Zkoušky důlních strojů, osobních ochranných prostředků, lan, hořlavosti, výbušnosti materiálů, chemických látek, biomasy, prašnosti, proudění, technické akustiky, pneumatického nářadí, výbušnin, protivýbuchových ochran, ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu