Menu Zavřeno
1026 – PAVUS, a.s.
IČO:
60193174
Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Adresa:
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
197/2023
ze dne
24.4.2023
platné do
27.7.2025
Zkoušky požární odolnosti; zkoušky technických prostředků požární ochrany a hasiv; zkoušky reakce stavebních výrobků na oheň; zkoušky požárně technických a mechanických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků; zkoušky požárně bezpečnostních zařízení, zkoušky požárně technických charakteristik hmot, látek, materiálů a výrobků