Menu Zavřeno
1031 – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
IČ:
00014125
Materiálová a výrobková zkušebna
Adresa:
Borská 471, 262 72 Březnice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
217/2023
ze dne
3.5.2023
platné do
1.12.2026
Zkoušky dřeva, výrobků ze dřeva, oken, dveří, podlah, lepidel, lepených spojů, desek na bázi dřeva, nátěrových hmot na dřevo a chemických prostředků na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům a ohni, chemické analýzy, zkoušky průvzdušnosti staveb, zkoušky úniku formaldehydu a VOC látek a posuzování vlastností stavebních výrobků
Přílohy: