Menu Zavřeno
1035 – Zkušebnictví, a.s.
IČ:
45274355
KEMA Labs
Adresa:
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
13/2023
ze dne
16.1.2023
platné do
14.7.2026
Zkoušky zapínacích a vypínacích schopností, zkoušky zkratové odolnosti, zkoušky odolnosti proti elektrickému oblouku, oteplovací zkoušky trvalým průtokem elektrického proudu, dielektrické zkoušky, stanovení stupně ochrany krytem, ověření konstrukčních prvků zařízení a kusové zkoušky na zařízeních silnoproudé elektrotechniky