Menu Zavřeno
1035 – Zkušebnictví, a.s.
IČO:
45274355
KEMA Labs
Adresa:
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
110/2024
ze dne
6.3.2024
platné do
14.7.2026
Zkoušky zapínacích a vypínacích schopností, zkoušky zkratové odolnosti, zkoušky odolnosti proti elektrickému oblouku, oteplovací zkoušky, dielektrické zkoušky, stanovení stupně ochrany krytem, ověření konstrukčních prvků zařízení a kusové zkoušky na zařízeních silnoproudé elektrotechniky