Menu Zavřeno
1036 – VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.
IČO:
25870556
Zkušebny a laboratoře
Adresa:
Pohraniční 584/142, Hulváky, 703 00 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
701/2023
ze dne
29.12.2023
platné do
25.3.2026
Zkoušky chemického složení technického železa, kovů a slitin kovů, žáruvzdorných materiálů, oxidických materiálů, strusek, feroslitin, tuhých paliv a olejů, měření hmotnostní aktivity v technickém železe, zkoušky metalografické, zkoušky mechanických vlastností materiálů a nedestruktivní zkoušení