Menu Zavřeno
1040 – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
IČ:
00025950
Výzkumný ústav bezpečnosti práce - ZL
Adresa:
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
19/2022
ze dne
5.1.2022
platné do
5.1.2027
Zkoušky osobních ochranných prostředků