Menu Zavřeno
1045.1 – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ:
00001490
Zkušební laboratoř
Adresa:
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
205/2022
ze dne
2.5.2022
platné do
2.5.2027
Zkoušení strojírenských, elektrických a stavebních výrobků, plynových, tlakových a vytápěcích zařízení, hasicích přístrojů, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, EMC, manipulační techniky, hraček, nábytku, sportovních potřeb, spotřebního zboží a měření emisí
Přílohy: