Menu Zavřeno
1048.3 – České vysoké učení technické v Praze
IČ:
68407700
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní
Adresa:
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
449/2022
ze dne
14.9.2022
platné do
3.1.2025
Zkoušení systému Eurobalise s výjimkou rozhraní LEU