Menu Zavřeno
1048.3 – České vysoké učení technické v Praze
IČ:
68407700
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní
Adresa:
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
11/2020
ze dne
3.1.2020
platné do
3.1.2025
Měření základních elektrických veličin (napětí, proud, odpor, kmitočet, fázový posun) pro zkoušky typové, kontrolní a bezpečnostní funkce elektrických, elektromechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, zkoušení systému Eurobalise s výjimkou rozhraní LEU