Menu Zavřeno
1048 – České vysoké učení technické v Praze
IČ:
68407700
Fakulta stavební - zkušební laboratoř
Adresa:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
398/2020
ze dne
23.6.2020
platné do
12.2.2024
Zkoušky zemin, stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a objektů, měření difúze radonu a měření hluku