Menu Zavřeno
1048 – České vysoké učení technické v Praze
IČ:
68407700
Fakulta stavební - zkušební laboratoř
Adresa:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
675/2022
ze dne
28.12.2022
platné do
12.2.2024
Zkoušky zemin, stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a objektů, měření difúze radonu a měření hluku