Menu Zavřeno
1048 – České vysoké učení technické v Praze
IČO:
68407700
Fakulta stavební - zkušební laboratoř
Adresa:
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
50/2024
ze dne
5.2.2024
platné do
5.2.2029
Zkoušky zemin, stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a objektů, měření difúze radonu a měření hluku