Menu Zavřeno
1049.1 – Česká geologická služba
IČ:
00025798
Centrální laboratoř
Adresa:
Geologická 6, 152 00 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
426/2021
ze dne
4.8.2021
platné do
29.9.2022
Anorganická a organická analýza geologických materiálů, anorganické rozbory přírodních vod a chemická analýza plynů včetně jejich vzorkování
Přílohy: