Menu Zavřeno
1049.1 – Česká geologická služba
IČ:
00025798
Centrální laboratoř
Adresa:
Geologická 6, 152 00 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
546/2022
ze dne
11.11.2022
platné do
11.11.2027
Anorganická a organická analýza geologických materiálů, anorganické rozbory přírodních vod a chemická analýza plynů včetně jejich vzorkování