Menu Zavřeno
1050 – ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
IČ:
27597075
Oddělení zkušebny materiálu a defektoskopie
Adresa:
Litvínov - Záluží 1, 436 70
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
550/2022
ze dne
14.11.2022
platné do
14.11.2027
Chemické rozbory, mechanické zkoušky a metalografická hodnocení kovových materiálů
Přílohy: