Menu Zavřeno
1051 – MVDr. Pavel Mikuláš
IČ:
48515981
MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin
Adresa:
Sokolova 438/1b, 619 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
680/2019
ze dne
13.12.2019
platné do
19.4.2022
Mikrobiologické, chemické, senzorické a makroskopické zkoušky potravin, surovin, krmiv, kosmetických prostředků, pitných vod a stěrů z prostředí, včetně stanovení cizorodých a přídatných látek