Menu Zavřeno
1053 – VÚHŽ a.s.
IČ:
27768953
Laboratoře a zkušebny
Adresa:
Dobrá 240, 739 51 Dobrá
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
145/2022
ze dne
17.3.2022
platné do
17.3.2027
Chemické analýzy kovů, odpadů, vod a výluhů, zkoušky mechanické, metalografické a korozní