Menu Zavřeno
1054 – Státní zkušebna strojů a.s.
IČO:
27146235
Zkušební laboratoř
Adresa:
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
196/2024
ze dne
30.4.2024
platné do
26.1.2028
Zkoušky zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavební a zemní práce, silničních vozidel, strojů a nářadí z příbuzných oborů
Přílohy: