Menu Zavřeno
1054 – Státní zkušebna strojů a.s.
IČ:
27146235
Zkušební laboratoř
Adresa:
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
31/2023
ze dne
26.1.2023
platné do
26.1.2028
Zkoušky zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavební a zemní práce, silničních vozidel, strojů a nářadí z příbuzných oborů