Menu Zavřeno
1055 – Zkušebna VUOS, s.r.o.
IČ:
25722972
Zkušebna VUOS
Adresa:
Horská 2040/3, 128 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
344/2023
ze dne
26.6.2023
platné do
26.6.2028
Zkoušky přesnosti obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů a jejich uzlů